KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA

Můj příběh

Baví mě práce s tělem, s myslí, s emocemi, a aktuálním vnitřním stavem. Je neuvěřitelné, jak je vše v těle propojené. Jak změna v jedné úrovni může ovlivnit ostatní úrovně a změnit naše celkové naladění. V každodenním životě si všímám svých nálad, svého chování v různých situacích, svých automatických reakcí a vnímám jejich vliv na mé tělo. Vždy si uvědomím, že mohu "něco" změnit, abych se cítil lépe, a aby se cítili lépe i ostatní.

Zároveň mě naplňuje podporovat v osobním růstu a práci se sebou další lidi. Sám moc dobře vím, jaké to je, dostat od druhého člověka tu ideální podporu. A právě kranio je přístup k druhému člověku, který tuto podporu poskytuje. Je to vlastně zcela obyčejný, přirozený a hlavně opravdu lidský přístup k druhé lidské bytosti, se kterým se ale tak málo setkáme v dnešní společnosti.

A jak jsem se k tomu dostal? Prožil jsem jako většina z nás dětství, ve kterém byly krásné momenty, ale také psychicky náročné situace. Odnesl jsem si z něj mnoho psychických bloků a nízké sebevědomí. Jako dítě mě do určitého věku bavila interakce s ostatními dětmi a lidmi. Byl jsem od toho však odrazován, protože naše rodina byla zvyklá žít spíše izolovaně. Tehdy jsem našel zálibu ve vyrábění věcí ze dřeva, z papíru a dalších materiálů. Z toho logicky vyplynula volba střední a vysoké školy. Vystudoval jsem strojařinu a pracoval jsem jako strojní inženýr.

O kraniu jsem se poprvé dozvěděl v pořadu Jaroslava Duška, kde o této metodě krásně mluvil Radek Neškrabal. Měsíc poté se mi objevily fyzické potíže. Lékař mi "něco" předepsal a řekl: "to se bude jen udržovat, to už budete mít do konce života". Tak mě tehdy napadlo vyzkoušet "tu metodu z pořadu", i když jsem nikdy předtím nic podobného neabsolvoval. Zažil jsem první velmi příjemné a poklidné ošetření. Výsledek se dostavil po třech dnech, kdy potíže úplně zmizely. Bylo to naprosto neuvěřitelné. A mně došlo, že tohle se chci naučit. Po třech letech jsem tento příběh vyprávěl jednomu ze svých lektorů. Jeho věta "A naučil ses to" mne neskutečně dojala. Sám bych si to ani neuvědomil.

Přihlásil jsem se na dvouletý profesionální výcvik na českém Institutu CranioSacrální Biodynamiky, kde jsem se učil metody a dovednosti k poskytování ošetření. Prožil jsem zde mnoho vzájemných ošetření, která dále zlepšovala můj fyzický stav. Objevem pro mne bylo, že je možné pracovat i s psychickými tématy a uvolňovat psychické bloky a vzorce chování, které si neseme z dětství. Výcvik následně proměnil i mojí psychiku směrem k většímu klidu, jistotě a sebevědomí. Díky kraniu se ve svém těle i v životě cítím výrazně lépe. Jako závěrečnou práci jsem napsal příručku pro klienty, která přibližuje fungování krania z laického úhlu pohledu.

Dále jsem absolvoval řadu navazujících kurzů a postgraduální seminářů, včetně metody Stillness Touch (Dotek ticha a klidu) se zahraničním lektorem Charlesem Ridleym.

Jsem členem České kraniosakrální asociace.

Dnes vidím, jak metoda výrazně pomáhá i lidem v mém okolí. Jsem přesvědčen, že kraniosakrální biodynamika může přinést mnoho pozitivního do života každého člověka.


Absolvoval jsem:

Základní výcvik:

Listopad 2016 - Květen 2018 - Profesionální trénink CranioSacrální biodynamiky (Institut CranioSacrální biodynamiky - Abha Sajwel)

Postgraduální a návazné kurzy:

Březen 2017 - Skupinová supervize (Abha Sajwel)

Srpen 2017 - Skupinová supervize (Abha Sajwel)

Březen 2018 - Skupinová supervize a aqua-cranio (Abha Sajwel, Lukáš Havelka)

Květen 2018 - Dotek ticha a klidu (Charles Ridley)

Květen 2018 - Dotek ticha a klidu - Kurz pro páry (Charles Ridley)

Květen 2018 - Setkání s ústředním životním zraněním (Charles Ridley)

Říjen 2018 - Dotek ticha a klidu pro páry (Charles Ridley)

Říjen 2018 - Tekutinové tělo - průzračnost, souznění, tekutost, plynutí (Lukáš Havelka, Abha Sajwel)

Březen 2019 - Čirý Dech Lásky (Abha Sajwel)

Květen 2019 - Srdce jako orgán vnímání / Ticho a klid jako láska, nebo vyhýbání (Charles Ridley)

Květen 2019 - Dotek ticha a klidu - umění předávat lásku (Charles Ridley)

Říjen 2019 - Zážehy - práce z úrovně Bytí - Dotek Mystéria (Abha Sajwel)

Březen 2020 - Čirý Dech Lásky (Abha Sajwel)

Říjen 2019 - Srpen 2020 - Postgraduální výcvik čirého Dechu Lásky: Dotek Mystéria - alchymie zážehů - (Abha Sajwel)